Vztahy a my

Intimita - autor Brigita Vimrová

 „Co ženy chtějí?“- aneb manželská sexualita z ženského pohledu

Říká se, že ženy nevědí co chtějí, - ale nedají pokoj dokud to nedostanou! Toto staré rčení považované za lidovou tvořivost, odráží určitou zkušenost, zažitou v partnerských vztazích.

Pastoři a podnikatelé

Slyšeli jste někdy větu: „Pastore, ty nemůžeš rozumět situacím, které musím řešit,“ říká podnikatel. A pastor od podnikatele může dostat otázku typu „Jak spravuješ peníze, které plynou do církve, jsou opravdu dobře a efektivně využity?“ V minulosti jsme byli mnohokrát svědky různých nedorozumění mezi pastory církví a podnikateli či lidmi s vysokým postavením ve společnosti. Církev a svět podnikatelů byly a jsou někdy chápány jako dvě naprosto odlišné a neslučitelné instituce.

Nemyslet na sex?

Budeme mluvit o choulostivém tématu a možná, že i chvílemi budeme vnímat lehké rozpaky, tak se prosím všichni uvolněme, budu otevřená, věřím, že i praktická a konkrétní.

Jeden pohled na lásku

Láska je jádrem všeho smyslu pro člověka. K milování byl člověk stvořen. Všechny jeho vztahy mají být vždy nějakým způsobem zasaženy láskou. A není mu to dáno v genech, je nutné mu to přikázat Božím slovem (vést ho k tomu) a tak lásku u lidí chránit. Protože je to pro člověka podstatné – umět milovat. Smysl jeho existence se s věčností bez lásky nepotká. A zůstane tedy bez lásky smrtelný, jen odleskem (obrazem) Boží slávy, ne však Jeho slávou v těle.

Konec manželství v Čechách?

Nedávno jsem v rádiu slyšela, že se 62% manželských párů v České republice rozvádí! V dostupných statistikách byl poslední údaj z roku 2004 a zde bylo oficiálně uvedeno 49%, kdy se rozvedlo 33,1 tisíc manželství. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří ČR mezi země s nadprůměrnou intenzitou rozvodovosti. Že by byl počátek 21. století koncem této posvěcené instituce? Možná nás napadne:„No, vždyť jsme ateistická země, poznamenaná 40 lety komunismu a tak nás toto smutné číslo má více motivovat k evangelizaci“.

   

Poslední komentáře