Úspěch

Jeden pohled na úspěšný život

Úspěch je, když člověk stihne za svůj život poznat, KDO je. Když o sobě nesmýšlí ani moc vysoko, ani moc nízko než opravdu v Božích očích JE. Vyžaduje to osvojit si hodně pravé pokory a na druhou stranu přijmout hodně pravé milosti. Většina křesťanů musí neustále rozhoupávat tuto pomyslnou houpačku, aby neuvízla v jedné z jejích krajních poloh – otroctví zákona nebo bohorovná všemohoucnost (stačí se přeci modlit a stane se podle mé vůle).

Dobrý konec

Tento článek začnu volbou. Přečtěte si pozorně dvě prohlášení níže a vyberte, které je Vám bližší.
- I když udělám to nejlepší, nemohu si být jistý tím, že vše dopadne dobře.

- I když neudělám to nejlepší, mohu si být jistý, že vše dopadne dobře, protože Bůh je dobrý a je se mnou.

Jsou různá období

Kazatel 3:1 Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:

   

Poslední komentáře