Péče o duši

Život v černých číslech

Posuzujte svoje úspěchy  podle toho, čeho jste se museli vzdát, abyste jich dosáhli. Když je vaše podnikání úspěšné, tedy „jste v černých číslech“, začne se uplatňovat tendence tento úspěch jaksi rozšířit na: „ano, můj život je úspěšný“. Způsob předmětného myšlení, který nám tak pomáhá být úspěšní v práci, nám nenápadně expandoval do jiného životního kontextu - do kontextu BYTÍ samého, do prožívání života jako takového. Tam má ovšem zdaleka jinou hodnotu.

   

Poslední komentáře