Nejnovější články

Na čem závisí úspěch?

Často řešíme mnoho otázek na téma, zdali plyne úspěch podnikatele z očekávání na to, co přijde shůry samo, lidé tomu také říkají štěstí, anebo jestli je výsledek jeho úspěchu závislý především na vlastním snažení a vyvinutém úsilí.
Možná někomu přijde tato úvaha triviální, anebo zbytečná, kéž by tomu tak bylo… To co jsem však měl možnost za posledních zhruba dvacet let praxe vidět, hovoří spíše o opaku.

Bohatí a církev

Církev se po celá staletí zabývala primárně chudými lidmi nebo lidmi mající problémy. Přirozeně se z toho vyklubalo evangelium pro tuto skupinu, které zní: „Máš problém a Bůh ho vyřeší“ nebo „Máš problém a potřebuješ ho řešit.“ Co ale s člověkem, kterému se daří dobře, je zdravý, bohatý a neuvědomuje si, že potřebuje pomoc. Slyšel jsem rčení tohoto typu: „Musíme počkat, až se mu přestane dařit, pak začne hledat Boha“.

Hygiena duše - Duševní hygiena

Každý člověk se pohybuje v různém prostředí, které je v mnoha ohledech zatěžující. Musíme se vypořádat se stresem, nejistotou, hněvem, selháním, strachem a dalšími problémy, které nás nějakým způsobem ovlivňují. Od dob, kdy vznikla psychologie jako vědní obor, člověk hledá způsob jak žít tak, aby byl spokojený, měl dostatek síly pro výzvy, které před ním stojí.

Text si můžete přečíst ve formátu PDF, a naleznete jej níže.

Život v černých číslech

Posuzujte svoje úspěchy  podle toho, čeho jste se museli vzdát, abyste jich dosáhli. Když je vaše podnikání úspěšné, tedy „jste v černých číslech“, začne se uplatňovat tendence tento úspěch jaksi rozšířit na: „ano, můj život je úspěšný“. Způsob předmětného myšlení, který nám tak pomáhá být úspěšní v práci, nám nenápadně expandoval do jiného životního kontextu - do kontextu BYTÍ samého, do prožívání života jako takového. Tam má ovšem zdaleka jinou hodnotu.

Konec manželství v Čechách?

Nedávno jsem v rádiu slyšela, že se 62% manželských párů v České republice rozvádí! V dostupných statistikách byl poslední údaj z roku 2004 a zde bylo oficiálně uvedeno 49%, kdy se rozvedlo 33,1 tisíc manželství. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi patří ČR mezi země s nadprůměrnou intenzitou rozvodovosti. Že by byl počátek 21. století koncem této posvěcené instituce? Možná nás napadne:„No, vždyť jsme ateistická země, poznamenaná 40 lety komunismu a tak nás toto smutné číslo má více motivovat k evangelizaci“.

   

Poslední komentáře