Nejnovější články

Dobrý správce svého času

(3. článek ze série o Time managementu)

Promiň, nestíhám, zítra mám termín II.

(2. článek ze série o Time managementu)

Promiň, nestíhám, zítra mám termín I.

(1. článek ze série o Time managementu)

Také jste zjistili, že nejvíce práce v zaměstnání i doma uděláte poslední týden před dovolenou? Měsíc ti leží na stole úkol, a najednou dva dny před odjezdem na dovolenou je hotový. Máš poslat 3 dopisy, stále nemáš čas a najednou jsou na poště. V koupelně kape voda, bojler občas topí občas ne - opraváře nemáš čas shánět - a co se nestane - najednou je opraveno. Co způsobí tuto náhlou změnu? Odpovím na to jedním starým vtipem.

Emoce! Jak se v nich zorientovat?

Lidské emoce nádherným způsobem popisuje biblická kniha Žalmů. Tyto chvalozpěvy vyjadřují hluboké prožitky v srdci člověka vůči Bohu. Ukazují důvěru, obdiv, lásku, pochvalu, touhu, znepokojení, bolest, strach, úzkost, pohoršení, hněv, volání o pomoc. Mnohé tyto modlitby ukazují míru intimity vztahu mezi člověkem a Hospodinem.

Komunikace není manipulace

Napadá vás někdy myšlenka: "Ten se mnou manipuluje!" nebo: "Ona mě neustále někam tlačí a tvrdí, že jsem říkal to, co jsem neříkal!" Ano, ta nejběžnější oblast – oblast sdílení se a dorozumívání je pro většinu dnešních lidí zahalena tajemstvím.

Stres! Co s tím?

Vnímáte na sobě utlumenou vášeň? Cítíte podrážděnost a neschopnost projevovat své city? Máte nedostatek energie a nezvládáte už dávat? Budíte se se špatnou náladou nebo trpíte během dne jejími prudkými výkyvy? Prožíváte nervozitu a ta vám bere trpělivost? Nejste schopni se přizpůsobit požadavkům své rodiny, o kterých jste ale uvnitř sebe přesvědčeni, že jsou oprávněné? Ztrácíte zájem o vztah s partnerem? Napadá vás myšlenka, že se to všechno sype, je toho na vás moc a nemáte dostatek podpory ze strany svých blízkých?

Proč je to někdy tak těžké

V jednom z prvních z článků v rubrice Bůh, Bible a byznys z května 2010 jsem psal o Egyptě, poušti a cestě do Kanaánu. Dnes obrazně vstoupíme do Kanaánu – do zaslíbené země. Co je zaslíbenou zemí? Ve zmiňovaném článku jsem uváděl, že to může být “atraktivní byznys s výrazným až, v porovnání s normálem, „nadstandardním“ ziskem s obdobím bojů, což může být fér i nefér konkurenční boj,” nepříznivé okolnosti atp.

Jeden pohled na lásku

Láska je jádrem všeho smyslu pro člověka. K milování byl člověk stvořen. Všechny jeho vztahy mají být vždy nějakým způsobem zasaženy láskou. A není mu to dáno v genech, je nutné mu to přikázat Božím slovem (vést ho k tomu) a tak lásku u lidí chránit. Protože je to pro člověka podstatné – umět milovat. Smysl jeho existence se s věčností bez lásky nepotká. A zůstane tedy bez lásky smrtelný, jen odleskem (obrazem) Boží slávy, ne však Jeho slávou v těle.

Cash flow a jiné nástrahy

V tomto článku se podíváme na správcovství. Pokud vyděláte první peníze, tak způsob, jak s nimi naložíte, Vás buď posune vpřed, nebo vrátí na počátek, což se dobře ilustruje na zahrádkáři: Nejprve musí zajistit to, co zaseje (první vklad, investice), po zasetí zalévá, pleje, okopává. Až nastane ten správný čas, což každý zahrádkář pozná, přichází očekávaná a vytoužená sklizeň. A je třeba část sklizně oddělit pro další zasetí a zbytek spotřebovat postupně tak, aby vystačilo do další sklizně.

Naděje a podnikání

Když byly naší dceři Agátě asi tři roky, konzumovala hranolky nebo něco obdobně výživného. Na čemž asi nic zvláštního není, ale používala k tomu plastovou vidličku asi 7cm dlouhou, takový dvojzubec. Najednou slyším svou ženu, jak křičí, vyplivni to, vyplivni to a snaží se Agátě vyndat zlomenou vidličku z krku. Nepodařilo se, Agátka polovinu vidličky spolkla (byla to zrovna ta se dvěma špičáky) a my jeli do nemocnice. Na rentgenu se nic nezjistilo a vidličku se nepodařilo lokalizovat, pohybovala se kdesi v Agátě.

   

Poslední komentáře