Nejnovější články

Dobrý konec

Tento článek začnu volbou. Přečtěte si pozorně dvě prohlášení níže a vyberte, které je Vám bližší.
- I když udělám to nejlepší, nemohu si být jistý tím, že vše dopadne dobře.

- I když neudělám to nejlepší, mohu si být jistý, že vše dopadne dobře, protože Bůh je dobrý a je se mnou.

Jsou různá období

Kazatel 3:1 Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:

O darech a pomoci

Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti.

Vztah chudých a bohatých v místním sboru

Prvním větším tématem webu Podnikatel dnes byl vztah chudých a bohatých v místním sboru. Dovolím si také přispět.

Podívejme se, jak byla chudoba řešená v první církvi.
Skutky apoštolské 2:44-46  "Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem."

Jak prosadit svůj sen

I přes téměř romantický název je tématem tohoto článku disciplína ve firmě. V článku Kvalita a zaměření na zákazníka jsem ve stati o „tvořivosti Čechů“ přislíbil, že se k tématu kontroly nad děním ve firmě ještě vrátím.

Chudí a bohatí v církvi

Boháč a chudák se střetávají, Hospodin učinil oba.
Bible, Přísloví 22:2
„Jaký je rozdíl mezi boháčem a chudákem?“
„Jenom chudák si myslí, že by za peníze mohl mít všechno.“
Židovská anekdota

Pastoři a podnikatelé

Slyšeli jste někdy větu: „Pastore, ty nemůžeš rozumět situacím, které musím řešit,“ říká podnikatel. A pastor od podnikatele může dostat otázku typu „Jak spravuješ peníze, které plynou do církve, jsou opravdu dobře a efektivně využity?“ V minulosti jsme byli mnohokrát svědky různých nedorozumění mezi pastory církví a podnikateli či lidmi s vysokým postavením ve společnosti. Církev a svět podnikatelů byly a jsou někdy chápány jako dvě naprosto odlišné a neslučitelné instituce.

Nemyslet na sex?

Budeme mluvit o choulostivém tématu a možná, že i chvílemi budeme vnímat lehké rozpaky, tak se prosím všichni uvolněme, budu otevřená, věřím, že i praktická a konkrétní.

Sytý hladovému nevěří

Jedno přísloví říká, že sytý hladovému nevěří. Dnešní církev v tomto ohledu není výjimkou. Minimálně část církve má vždy tendenci hledat za každou „nemocí“ chybu nemocného, za každou chudobou problém chudého. Je to v naší povaze hledat viníky, protože nám to může dát pocit – my za něj neneseme zodpovědnost. Začalo to učedníky Krista, když se ptali Ježíše, co je příčinou nemoci jistého člověka – jeho hřích, či hřích jeho blízkých. V podtextu je jednoduchá premisa – že za to, co se nám děje, jsme vždy odpovědni.

Bohatí a chudí

Příroda

Oblast bohatých a chudých je téma, které mnohdy způsobuje rozdělení církví nebo je obsahem různých nedorozumění. Je to problém dnešní doby nebo tak tomu bylo vždy? Já věřím, že to bylo stejné v době Ježíše i první církve. Proto bude nejlepší, když se podíváme, co Ježíš učil na toto téma. Přečtěte si text z evangelia Matouše 6:24-33. Zde nacházíme několik důležitých prohlášení:

   

Poslední komentáře