Nejnovější články

Riskovat či neriskovat?

V Knize knih, v Bibli slovo riziko a riskovat nenajdete, alespoň v českých překladech ne. O čem se v Bibli píše hojně je o moudrosti, rozvážnosti či opatrnosti. A biblické antonymum nebo-li opak riskování je PROZÍRAVOST (rozvážnost, opatrnost)

Několik příkladů :

Velká rozhodnutí - část druhá. Brigita Vimrová

Za podstatné považuji, že u rozhodování uplatňujeme svoji vůli – a to je opravdu to jediné, co můžeme Bohu dát.

Velká rozhodnutí - část první. Brigita Vimrová

Velká rozhodnutí - Brigita Vimrová

V tomto článku se budeme sdílet o schopnosti „rozhodovat se“ a činit rozhodnutí i ve velmi těžkých situacích. Zkušenost nám dokládá, že v současném rozhodování hrají nejdůležitější roli informace. Pokud dnes něco rozhodujeme, chceme vědět o daných možnostech co nejvíce faktů a souvislostí.

Zaslíbená země III. – osobní Boží povolání

Je to už dva roky, co jsem se zde zamýšlel nad tématem Zaslíbené země v našich životech. Z původně zamýšlených tří článků spatřily světlo světa dva – třetí jsem měl dlouho v PC téměř hotový, ale něco tomu prostě chybělo. Nedáte na trh výrobek, o němž nejste stoprocentně přesvědčeni. Něco uvnitř mě potřebovalo dozrát, jinak by to byla jen (možná i pěkná) teorie.

Rizika potřetí - poptávka, nabídka, objednávka.

V třetím pojednání série o rizicích se zaměříme na předvýrobní činnosti – konkrétně poptávka - nabídka – objednávka.

Rizika v běžné firmě. Třeba v té Vaší.

V minulém článku jsme kvalitu spojili s mírou spokojenosti zákazníka.

Než budu pokračovat, dovolte mi vysvětlit několik pojmů.
PRODUKT představuje výrobek nebo službu, která je předmětem našeho podnikání. Pekař produkuje pečivo, hoteliér ubytování + služby s ním spojené, výrobce autodílů ….. hádejte (3x), bankéř nabízí bankovní produkty, umělec své umění, obchodník prodává něčí produkty.
PODNIKATEL zahrnuje živnostníky, podnikatele bez ohledu na velikost, počet zaměstnanců, obrat, zisk atd.

Spokojený zákazník není fráze ale cíl. Pavel Vimr

Přeji Vám požehnaný podzim,
po čase si Vám dovolím předložit několik článků na téma : „Co ohrožuje spokojenost našich zákazníků“ aneb „Prevence rizik“

Jsem křestanem od roku 1990, od počátku se pohybuji v prostředí křesťanských církví, místních sborů, konferencí a také znám relativně dost křesťanských podnikatelů a živnostníků, i když zatím jich v ČR mnoho není. Doufám, že budou přibývat co do množství, velikosti i významu!

Podnikat vírou ?

 

Vážení přátelé,

věřím, že mnozí jste se zamýšleli nad vírou v Boha a podnikáním. Rád bych se tímto článkem k Vašim myšlenkám připojil.

Intimita - autor Brigita Vimrová

 „Co ženy chtějí?“- aneb manželská sexualita z ženského pohledu

Říká se, že ženy nevědí co chtějí, - ale nedají pokoj dokud to nedostanou! Toto staré rčení považované za lidovou tvořivost, odráží určitou zkušenost, zažitou v partnerských vztazích.

Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Mat 6:25 - 34

 

   

Poslední komentáře