Malá škola podnikání

Rizika potřetí - poptávka, nabídka, objednávka.

V třetím pojednání série o rizicích se zaměříme na předvýrobní činnosti – konkrétně poptávka - nabídka – objednávka.

Rizika v běžné firmě. Třeba v té Vaší.

V minulém článku jsme kvalitu spojili s mírou spokojenosti zákazníka.

Než budu pokračovat, dovolte mi vysvětlit několik pojmů.
PRODUKT představuje výrobek nebo službu, která je předmětem našeho podnikání. Pekař produkuje pečivo, hoteliér ubytování + služby s ním spojené, výrobce autodílů ….. hádejte (3x), bankéř nabízí bankovní produkty, umělec své umění, obchodník prodává něčí produkty.
PODNIKATEL zahrnuje živnostníky, podnikatele bez ohledu na velikost, počet zaměstnanců, obrat, zisk atd.

Spokojený zákazník není fráze ale cíl. Pavel Vimr

Přeji Vám požehnaný podzim,
po čase si Vám dovolím předložit několik článků na téma : „Co ohrožuje spokojenost našich zákazníků“ aneb „Prevence rizik“

Jsem křestanem od roku 1990, od počátku se pohybuji v prostředí křesťanských církví, místních sborů, konferencí a také znám relativně dost křesťanských podnikatelů a živnostníků, i když zatím jich v ČR mnoho není. Doufám, že budou přibývat co do množství, velikosti i významu!

Jak se rozhodovat v podnikání. autor Peter Briscoe

 

Jak rozpoznat Boží vedení při rozhodování v podnikání

 

Podnikatel byl na sezení u svého psychiatra. „Je pro vás těžké se rozhodovat?“ zeptal se psychiatr. Podnikatel se na chvíli zamyslel, než odpověděl: „Ano a ne!“

Jak prosadit svůj sen

I přes téměř romantický název je tématem tohoto článku disciplína ve firmě. V článku Kvalita a zaměření na zákazníka jsem ve stati o „tvořivosti Čechů“ přislíbil, že se k tématu kontroly nad děním ve firmě ještě vrátím.

Cash flow a jiné nástrahy

V tomto článku se podíváme na správcovství. Pokud vyděláte první peníze, tak způsob, jak s nimi naložíte, Vás buď posune vpřed, nebo vrátí na počátek, což se dobře ilustruje na zahrádkáři: Nejprve musí zajistit to, co zaseje (první vklad, investice), po zasetí zalévá, pleje, okopává. Až nastane ten správný čas, což každý zahrádkář pozná, přichází očekávaná a vytoužená sklizeň. A je třeba část sklizně oddělit pro další zasetí a zbytek spotřebovat postupně tak, aby vystačilo do další sklizně.

Kvalita a zaměření na zákazníka

Milí přátelé, asi se shodneme v tom, že podnikání nyní není úplně jednoduché (ostatně kdy bylo?). Tržní prostředí v České republice se stále vyvíjí, procházíme různými stádii s různými důrazy. Dle mého názoru je aktuálně rozhodujícím faktorem “kvalita”, jinými slovy “jakost”. O důležitosti kvality jsem se již zmínil v předcházejícím článku, ale vzhledem k jejímu významu v dnešním podnikání a častému podceňování, si dovolím v tomto tématu pokračovat.  

Jak začít a rychle neskončit s podnikáním

Nejprve stručně k mému profesnímu vývoji. S podnikáním jsem začal v roce 1991. Prvním „byznysem“ byly vysoce ziskové výškové práce, což za zhruba 6 měsíců poskytlo slušný hotovostní základ. Poté jsem vstoupil do „zajeté“ úklidové firmy s roční tradicí. Myslím, že v tehdejším byznys prostředí byla roční tradice již celkem dlouhá. Po několika letech růstu přišla určitá stagnace a také touha jít do nových oblastí. V roce 1998 jsme tedy začali s výrobou.

Na čem závisí úspěch?

Často řešíme mnoho otázek na téma, zdali plyne úspěch podnikatele z očekávání na to, co přijde shůry samo, lidé tomu také říkají štěstí, anebo jestli je výsledek jeho úspěchu závislý především na vlastním snažení a vyvinutém úsilí.
Možná někomu přijde tato úvaha triviální, anebo zbytečná, kéž by tomu tak bylo… To co jsem však měl možnost za posledních zhruba dvacet let praxe vidět, hovoří spíše o opaku.

   

Poslední komentáře