Jak začít a rychle neskončit s podnikáním

Nejprve stručně k mému profesnímu vývoji. S podnikáním jsem začal v roce 1991. Prvním „byznysem“ byly vysoce ziskové výškové práce, což za zhruba 6 měsíců poskytlo slušný hotovostní základ. Poté jsem vstoupil do „zajeté“ úklidové firmy s roční tradicí. Myslím, že v tehdejším byznys prostředí byla roční tradice již celkem dlouhá. Po několika letech růstu přišla určitá stagnace a také touha jít do nových oblastí. V roce 1998 jsme tedy začali s výrobou. První byla zámečnická výroba svařovaných konstrukcí a zhruba po roce, lisování kovových dílů. Firma prošla různými fázemi směřujícími nahoru i dolů a dnes, v roce 2009, zaměstnáváme cca 100 pracovníků a aktuálně firma roste a je v zisku.
S vývojem firmy jsem se vyvíjel i já. V různých obdobích ke mně Bůh mluvil, formoval mě, učil svému pojetí podnikání. Na mé straně bylo naslouchat a přizpůsobit své kroky a svá rozhodnutí Jeho vůli. Někdy se mi to dařilo, ale protože jsem byl většinou jak mezek, který se ke změnám spíše „protrpěl“, bylo těch bouřlivých období více než méně. V sérii článků, určených prvotně pro začínající podnikatele a živnostníky, se s Vámi budu sdílet o tom, co mi Bůh ukazoval a nechám na Vás, jak s tím naložíte. Budu ale vděčný za Vaše názory, zkušenosti, připomínky … email je na konci článku. Zde je tedy první ze série článků.

Ještě pár slov k tématům. Cílem ani ambicí této série článků není poskytnout vám úplná a vyčerpávající podnikatelská skripta. Spíše jde o sdílení se se zkušenostmi, názory, pohledy apod.
Témata jsou seřazena do určité míry chronologicky, jak se většinou objevují v procesu nové živnosti nebo podnikání.

Jak začít a rychle neskončit s podnikáním

Začít podnikat je docela zásadní krok, zejména pokud je spojený s investicemi a stává se jediným zdrojem obživy. Proto je třeba mít v klíčových věcech jasno a stát na pevném základě.

Než poklepete na základní kámen Vašeho podnikání, vřele doporučuji položit si několik jednoduchých otázek (alespoň znějí jednoduše). Jestli najdete odpovědi, které budou pro Vás realistické (dobré je mít několik dalších důvěryhodných hodnotitelů Vašeho podnikatelského záměru), tak máte první nezbytný krok za sebou.
Proč chci vlastně podnikat?
S čím chci podnikat?
Kdo bude můj zákazník?
Čím ho chci zaujmout, jak se odliším od konkurence?
Jak (z čeho) to budu financovat?

Add. 1. Zpět k první otázce: „Proč chci vlastně podnikat?“ Co mě k tomu vede? Obvykle to bývá jiný způsob obživy, nedostatek prostoru pro uplatnění se ve stávajícím zaměstnání, vize, nápad, touha zkusit to, zaplnění mezery na trhu, úsilí vymanit se z dluhů (zde pozor! Podnikání k dluhům zpočátku spíš ještě přidá). Je mnoho důvodů proč začít a nemohu říci, že by některé byly odsouzení hodné a některé správnější.
Doporučuji kvalitní přípravu Vašeho podnikatelského projektu, promyslete ho, nebojte se nepříjemných otázek, i když na ně nenajdete odpovědi, alespoň znáte slabá místa. (Přísloví 21:5  Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.) Dobrým sebe testem je postavit sebe sama do role investora, kterého opět vy sami máte přesvědčit o reálnosti, životaschopnosti svého záměru. Ptejte se také Boha na Jeho názor, jestli souhlasí s tím, že chcete podnikat. Hledejte Jeho vůli, Jeho plány pro váš život. Pokud jste v manželském svazku, komunikujte s manželem nebo manželkou o vašich podnikatelských plánech velmi otevřeně. Několikrát mi zdravý rozum mé manželky pomohl, když jsem nestál nohama na zemi. Můžete se také obrátit na své přátele nebo známé podnikatele, kterým důvěřujete, požádat je o modlitby, představit jim svůj záměr a dovolit, aby hledali slabá místa vašeho projektu. (Přísloví 15:22  Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční). Pokud nevnímáte jasné NE od Boha, váš manžel (manželka) vás podporují, přátelé vás ze vší síly nezrazují od podnikání, je to na vás. To konečné rozhodnutí bude vaše, vy ponesete rizika. Buďte realisty, kteří věří nadpřirozenému Bohu a používají rozum. Věřím, že Bůh povolává k podnikání a dává k tomu dary, hřivny, jakési „obdarování shůry“. Součástí toho je dar vidět příležitosti k byznysu tam, kde je jiní nevidí a nejenom je vidět, ale většinou zrealizovat, dále „selský“ rozum – schopnost spravovat k růstu, ochota naslouchat, dar sebe motivovat se k hledání změn a k jejich následné realizaci, vůle jít dál, překonat, nevzdat se, obdarování vést, odvaha. Bůh se chce oslavit ve světě byznysu skrze podnikatele, které si k tomu vybral.
Bůh mě mnohokrát vedl do nových obchodů a já jsem nevěděl, kam došlápnu, když udělám další krok. Ty obchody vypadaly nejistě, byl jsem stále závislý na Bohu, ale věděl jsem, že On mě vede. Největší krachy jsem zažil poté, co jsem vystavěl vzdušné zámky na nereálných očekáváních a myslel si, že daný obchod se jeví tak dobře, že na to Boží pomoc snad ani nepotřebuji, a už vůbec jsem nechtěl, aby někdo zpochybňoval můj projekt. Když jsem si nebyl někdy jistý, konzultoval jsem s vedoucími v mé firmě, s manželkou, s přáteli, udělal jsem váhavý první krok a prosil Boha, ať mě zastaví, jestli jdu špatným směrem a čekal. Když mě Bůh nezastavil, udělal jsem další krok. A další...

Add 2. Pokud jste si vyjasnili proč, je třeba říct, s čím chci podnikat – chci prodávat, vyrábět, poskytovat služby… Ideální je, když podnikáte v něčem, co vás baví, ale není to zdaleka podmínkou. Jestliže jste byli vybaveni shůry a povoláni podnikat k Boží slávě, je do určité míry jedno v čem, prostě vás bude bavit podnikat téměř s čímkoliv, v jakémkoliv oboru, ve kterém se vám nabídne příležitost. Začínal jsem s výškovými pracemi, poté úklid průmyslových hal, po několika letech výroba ocelových konstrukcí, lisování kovových dílů… Během 20let podnikání jsem vstoupil do mnoha dveří zvaných příležitost, z některých jsem zase vystoupil, v jiných zůstal. Výsledkem je, že firma dnes stojí na více pilířích, nejsem závislý na jednom jediném oboru.
V době ekonomické krize, jako je tato začínající v roce 2009, se trh mění. Firmy zanikají, mění se majitelé, mnoha lidem se nedaří tak, jak by chtěli. Obecně je krize těžký čas. Krize přináší také příležitosti a mnohé poučení. Jestli se vám nedaří, hledejte Boha a proste o moudrost. (Jakubův 1:5  Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána). Moudrost je v Bibli popisována také jako tvořivost, bohatství myšlenek. Žádejte Boha o déšt pro vaše podnikání - pro vaše pole (Zacharjáš 10:1  Vyproste si od Hospodina déšť v čas jarních dešťů. Hospodin tvoří bouřková mračna, hojnými dešti je naplňuje, bylinu na poli dopřeje každému). Pokud prodáváte stejně špatné nebo průměrné zboží či služby jako ostatní v oblasti, kde působíte, Bůh vás chce inspirovat k tomu být lepší k Jeho slávě!

Add 3. Kdo bude můj zákazník? Tato otázka úzce souvisí s předchozí otázkou. Nevím, kterou si musíte položit dříve. Možná byste rádi podnikali v oboru, ve kterém byste obtížně hledali zákazníky, není v něm dostatečná poptávka. Nebo vidíte díru na trhu neboli zájem potenciálních zákazníků, ale není to přesně to, v čem byste rádi podnikali. Potom hledejte průsečík mezi tím, co chcete dělat a o čem věříte, že najde zákazníky. Někdy přizpůsobíte své přání a představy tomu, co chce zákazník, jindy přesvědčíte zákazníka o výhodnosti nebo kvalitě Vašeho produktu. U zákazníků se ještě zastavím, protože jsou klíčoví pro úspěch Vašeho podnikání.

Add. 4. Čím chci zaujmout zákazníky, jak se odliším od konkurence?
Podle vyjádření mnoha zkušených podnikatelů, manažerů a poradců, je nejdůležitějším faktorem (možná pro některé překvapivě) pro úspěch Vašeho podnikání Váš postoj k zákazníkovi, potažmo zaměstnancům a dodavatelům a lidem obecně.
Pokud aplikuji biblický verš „miluj bližního svého jako sám sebe“ na můj postoj k zákazníkovi, tak vidím souvislost mezi mou sebe hodnotou a hodnotou zákazníka v mých očích. Vypadá to, že pro mé správné nastavení k lidem, mezi které patří zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci atp. musím začít u sebe a nejlépe s Boží pomocí, pokud jste věřící. Ježíš jednal v úctě se svými posluchači, respektoval je. Pro podnikatele je postoj úcty a respektu k zákazníkovi nezbytný. Viděl jsem už tolik spadlých podnikatelských hvězd a jedním z důvodů, proč tak rychle spadly, byl arogantní postoj k zákazníkům a k lidem obecně. Je psáno, že pýcha předchází pád.
Dá se tedy říci, že mé vnímání sebe sama ovlivňuje mé nasazení, ochotu vyhovět, způsob komunikace, marketing a v neposlední míře i hranici kvality, pod kterou nejdete. Zkuste si položit kontrolní otázku: jak reagujete na připomínky Vašich autorit (nadřízený, rodiče, vedoucí týmu, kterého jste členem, trenér…). Váš zákazník bude daleko náročnější. Nebo díky nevyjasněné sebe hodnotě můžete chtít vyhovět až příliš…
Dnes vidím mnoho byznysů, kde je zákazník ponížen na zdroj peněz, které z něj musíme jakkoliv dostat, bez ohledu na hodnotu nebo potřebnost produktu, kterým ho obohatíme.
Zkuste si představit sami sebe jako svého budoucího zákazníka a položte si otázku (podmínkou je co nejupřímnější odpověď): Proč mám nakoupit zrovna tady? Proč mám objednat zrovna tento servis? V čem je tento obchod lepší než např. obchod vedle se stejným sortimentem a s podobnými cenami? Ve všech případech si uvědomte, že zákazník do vás investuje své peníze a může je dát komukoliv jinému!! Nejlepší cena neznamená automaticky příliv zákazníků. Důležité je také prostředí, atmosféra, zmíněná úcta a respekt, úroveň jednání, reakce na oprávněné reklamace, a další. Pro příklad uvedu třeba McDonald´s. Proč je úspěšnější dokonce více než tradiční restaurace? Je rychlý! Ano, když spěchám, je to super. Ale vidím tam sedět lidi hodinu nebo dvě. Proč? Dobré jídlo je i jinde, možná lepší! Ale!!! Dle mého to může být tím, že jsou tam dětské koutky, nekuřácké prostředí, ochotná obsluha – ideální místo pro rodiny s dětmi, které tam vidíte nejčastěji. McDonald´s vystihl potřebu (nebo touhu) skupiny zákazníků. Respektuje potřebu často přehlížených zákazníků-dětí. Namísto dětských koutků mohl přidat stoly a tím zvýšit kapacitu a tím i obrat! Ale méně někdy znamená více.
Dnes jdou firmy tak daleko, že vytváří naši potřebu. To funguje tak, že zboží, které jsme před 5 lety ani neznali, je dnes pro nás naprosto „nezbytné“, a pokud ho nemáme, jsme pro společnost „naprosto bezvýznamní“. To je ale vyšší podnikatelská, dnes mluvíme o začátku.
Když se vrátím zpět: udělejte vše, co můžete, možná víc než můžete pro to, aby vaše produkty, včetně souvisejícího servisu, byly co nejlepší. Podle knihy Přísloví v Bibli není lenost pro podnikání nejlepší vlastností. Pro mě fascinujícím příkladem byl Daniel na dvoře krále Darjaveše. V šesté kapitole knihy Daniel se odehrává příběh, který by nám měl být každodenní inspirací.
Daniel byl známý tím, že věřil v jediného Boha a také tím, že všechno dělal excelentně. Nebylo nic, zač by ho nepřátelé (v určitém slova smyslu vaše konkurence) mohli odstavit.
Daniel 6:5  Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. 6  Nakonec si ti muži řekli: "Na toho Daniela nikdy nic nenajdeme, leda by se to týkalo jeho náboženství."
Křestanští podnikatelé mají být svědectvím o Boží slávě. Z uvedeného textu nevyplývá, že by Daniel byl z jiného těsta. Rozhodl se!
Předpoklad, že zákazníci budou náš nekvalitní produkt kupovat jen proto, že jsme křesťané, je přinejmenším naivní. Mimochodem i křesťané mají rádi hezké a kvalitní věci.

Zhruba před dvěma lety jsem byl veden do třídenního půstu. Bylo to v období mého hledání, jak dál s firmou. Očekával jsem mocné povzbuzení, zjevení typu „jsem Božím tím a tím, převrátím byznys svět naruby…“. Ale během tří dnů jsem obdržel tři slova se třemi vykřičníky: DĚLEJ VĚCI POŘÁDNĚ!!! Tato tři slůvka se s Božím razítkem vtiskla do mého vnitřního „know how“ a změnila můj přístup k procesům probíhajícím v mé firmě, v životě i ve službě. Pletl jsem si milost s leností. Možná víte… Motem mé firmy dnes je „Děláme obyčejné věci neobyčejně dobře.“

add 5. Jak (z čeho) to budu financovat?
I když se k financím vrátíme v dalších článcích, tak je zmíním i zde. Jsou velmi důležité. Vaše firma musí především vydělávat! Nezbytné je mít přehled, kontrolu nad výdaji, příjmy, pokladnou atd. Jestli nakupujete, přijímáte a vydáváte hotovost, faktury a doklady házíte do krabice s tím, že jednou to zpracujete, můžete být velmi nemile překvapeni, až to spočítáte (pokud se vám to vůbec podaří). Podnikatel musí mít přehled, aby mohl průběžně korigovat úsilí, vypouštět nerentabilní zakázky nebo měnit jejich podmínky, pracovat s náklady atd. Doporučuji i sledovat trendy za minulá období – např. čtvrtletí, měsíc. Grafy minulého režimu, dokreslující další úspěšnou pětiletku, vytvářet nemusíte, ale představu, jestli váš byznys v průběhu roku roste nebo klesá, byste mít měli.
Pokud nemáte sjednaný úvěr v bance (které jsou dnes velmi obezřetné) nebo jinak zajištěné financování, doporučuji začít přiměřeně. To znamená, vyhnout se velkým investicím a dluhům s ohledem na daný standard Vašeho podnikání. Potřebujete vytvořit přitažlivou firmu pro zákazníky za rozumné peníze. Jestli to není nutné, nepronajímejte si prostory a nepřijímejte zaměstnance. Obojí je dražší, než se na první pohled zdá.

Na závěr této první části vás chci povzbudit, abyste se nebáli podnikání. Boží slovo říká, že Bůh dává moc k dobývání zboží. Bohu patří celá země i vše, co je na ní. Svět financí a obchodu se někdy ve svém lesku tváří, že je na ně Bůh krátký. Někdy dokonce tvrdí, že ruku v ruce s politikou rozhoduje o bytí a nebytí. Víra přemáhá svět, a to i svět peněz. Podnikatelský svět nemá svá vlastní pravidla, stejně tak jako kdekoliv jinde je Bůh absolutním a svrchovaným vládcem, který má dostatek moci a síly nás vést, chránit nás a žehnat nám i přes naši nezkušenost, slabost i nedokonalost.
Božím záměrem je, aby křesťanští podnikatelé byli a prosperovali. Nevěřím názorům, že peníze, bohatství samo o sobě, odvádí člověka od Boha. To dokáže velmi dobře i chudoba. Důležitý je náš postoj k penězům – láska k penězům plodí mnoho zla. Pokud mám peníze, mohu jimi vykonat mnoho dobrého i zlého. Stejnými penězi mohu zachraňovat životy i zabíjet. To závisí na mém rozhodnutí.
Úspěšní bohatí podnikatelé bývají často silným hlasem ve společnosti. Mají vliv, respekt, mnozí je poslouchají a následují jejich příklad. Pokud to budou také křesťané, tím lépe.

S úctou, Pavel Vimr

   

Informace o autorovi

Jméno
Pavel Vimr

Profil

Je ženatý, otec tří dětí, podnikající od roku 1991 ve službách a výrobě. Pavel vnímá povolání ke službě podnikatelům a manželským párům. Je také starším sboru AC v Chomutově. Své bohaté zkušenosti z podnikání uplatňuje na akcích pro byznysmeny, manažery a vedoucí, kde je častým řečníkem.

Poslední komentáře