Krize poprvé

 

Zdravím Vás v deštivém májovém čase!

Ekonomická krize je již pátým rokem jedním z nejfrekventovanějších témat novinových článků, televizních zpráv, debat politiků či odborných časopisů. Její reálné dopady v podobě ztráty zaměstnání či schopnosti splácet své dluhy, nejistoty a strachu z budoucnosti pocítily a prožívají miliony lidí zejména v Evropě a Severní Americe. A konec krize? Zdá se, zatím v nedohlednu.

Ale Bůh krizi nemá! Lidé mívají horší a lepší časy. Ty horší jsou v Bibli nazývány bouře, pohromy nebo hlad. K životu patří a mají (měly by) přinášet změny, bývá to čas výchovy. Jo, zní to moudře, ale kdo má rád těžké časy! I ap. Pavel připouští, že : „Výchova se v dané chvíli nikdy nezdá příjemná, ale krušná, později však těm, kdo jí prošli, přináší ovoce spravedlnosti a pokoje.“ (Židům 12:11).

Krize jsou často (ne vždy) Božím voláním, varováním – tudy, takhle ne! Často to bez otřesů nejde, člověk neslyší nebo slyšet nechce. Žalm 32:8-9  Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím: "Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než tě poslechnou."

Chtěl bych společně s Vámi hledat odpovědi na konkrétní otázky :

 • Jak ta aktuální krize ve světové ekonomice ovlivní můj byznys?

 • Jsem imunní, když kolem mě krachují firmy a stoupá nezaměstnanost?
 • Platí v mém případě, že se mně krize ani nedotkne? (Žalmy 91:7  Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.)
 • Co mohu od Tebe, můj Bože, očekávat v době krize, která je všude kolem? Co když to na mě dopadne, pomůžeš mi?

Na podobné otázky Bůh odpovídá slovy PREVENCE a ZMĚNA.

Prevence v Božím pojetí buď krizi předejde nebo anuluje či utlumí její negativní následky. Pokud budeme následovat konkrétní Boží vedení nebo se budeme chovat a rozhodovat určitým způsobem, mnoha krizím se vyhneme nebo je lépe zvládneme.

Prvním příkladem buď nám Josef, toužebně očekávaný syn patriarchy Jákoba a jeho milované ženy Ráchel. V jednom z předchozích jsem o něm již psal. Josef, jak známo, byl svými bratry prodán otrokářům, ti ho následně „přeprodali“ Putifarovi, služebníkovi egyptského Faraona – vládce tehdejšího světa. Po dlouhé době a sérii událostí otrok Josef vyložil Faraonovi jeho opakující se sny o sedmi letech nadbytku a následujících sedmi letech hladu. Hebrej Josef byl Faraonem pověřen realizací preventivních opatření, které měly zabránit této potravinové krizi.

Několik postřehů z textu :

 1. Bůh varoval pohanský egyptský národ, uctívající slunce a mnoho dalších bohů, před dlouhotrvajícím hladem. Tentýž Bůh nabídl řešení a poslal řešitele. O čem to svědčí? O Jeho úmyslu pomoci v těžkých časech. A On se nemění.

 2. Faraon se musel rozhodnout, jestli tomu varování uvěří a adekvátně zareaguje nebo ne. Co by se dělo, kdyby se panovník Josefovu výkladu vysmál a nadbytek sedmi hojných let se spotřeboval, je celkem jasné. Dopad let bez úrody by byl katastrofální. Mám dojem, že mnozí dnešní křesťané chtějí věřit, že Bůh na ně bouři nedopustí a žijí na doraz. Bez

  rozpočtů, rezerv a zásob. Přijdou-li k větším penězům, hned je utratí. Jako by Josefův příběh v Bibli nebyl. Před časem jsem uvedl do praxe moudrou radu jednoho ze svých přátel – ve firmě zachovávám rezervu cash v min. výši měsíčních mzdových nákladů.

 3. Josef realizoval naprosto praktické a na první pohled „neduchovní“ kroky v podobě shromažďování nadúrody v hojných letech a výsledkem bylo přežití krize docela v hojnosti. Jako bonus získal Faraon majetek všech svých poddaných. Častou reakcí věřícího na blížící se bouři je více se modlit (kvantita) a čekat na zázrak. To je dobré. Ale Bůh někdy na modlitby odpovídá radou, ne zázrakem.

 4. Z mé praxe : ke konci roku 2007, cca půl roku před vypuknutím prvního (a hlubokého) „V“ a téměř tři roky před splatností revolvingového úvěru, Bůh mi jasně řekl : „oddluž se“. V následujících třech letech i přes pokles stálých zakázek a několik nečekaných (a nemilých) výdajů jsem úvěr u banky doplatil. Nebylo to zrovna happy období, ve kterém bych byl plný svědectví (a přesvědčení) o nepřetržitém proudu požehnání z nebe. Při pohledu zpět je zřejmé, že nás Bůh provedl údolím stínu smrti. Podle ovoce je třeba hodnotit strom = firma je dnes bez dluhů, platící své závazky v termínech, se zásobou hotovosti a možnostmi žehnat.

  Prvním typem prevence je tedy následování konkrétního vedení v konkrétní situaci.

Pokračování za týden.

Odpovědět
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
   

Poslední komentáře