Promiň, nestíhám, zítra mám termín II.

(2. článek ze série o Time managementu)

Minule jsme začali nové téma. Hledání priorit, zjištění silných a slabých stránek naší osobnosti a rozvíjení těch silných a trpělivost a moudrost, co s těmi slabými. To jsou otázky, které znějí možná trochu psychologicky, ale když se podíváme do Písma, zjišťujeme, že Bible mluví o hřivnách, s kterými máme podnikat, hovoří o časech vhodných pro určitou věc (krásné místo z Kazatele o časech…). Jinde zjišťujeme, že máme být citliví, abychom správně rozeznávali čas, ve kterém žijeme. Některé z těchto otázek jsou klíčové pro naši spokojenost se sebou samými, některé jsou důležité pro naši schopnost nést 30 či dokonce 100 násobný užitek. V určitém pohledu jde dokonce o naši bdělost, když přijde Pán, nechtěl bych být spící družičkou, která nemá olej a to dokonce v klíčový okamžik Pánova příchodu.

Chci vám povědět jeden příběh. Profesor chtěl dát svým studentům lekci o životních hodnotách a o nakládání s časem. Vzal skleněnou nádobu, velké kameny, štěrk a písek. V prvním obraze ukázal, jak většina lidí nakládá se svým časem. Vzal pár velkých kamenů, posypal je štěrkem a navrch hodil trochu písku. Od každého něco. "Tak to vypadá s většinou z nás," říká. "Jak jde život, plníme ho různými věcmi, tak nějak bez rozmyslu." Chceme-li však čas nám svěřený a schopnosti dané využívat tak, aby nesly dobrý a hojný užitek, měli bychom asi dělat něco jiného." Potom se ptá studentů, co asi jednotlivé suroviny představují. Asi odpovíš shodně se studenty: velké kameny - to jsou ty nejdůležitější věci v našem životě, štěrk - jsou věci dobré a důležité, písek - to jsou ty všední a nutné věci, kterým bychom se rádi vyhnuli, ale povinnosti nám to nedovolí.
"Milí studenti, pojďme teď tuto nádobu společně zaplnit správným způsobem. Co mám dát nejprve?" ptá se profesor. Studenti se shodnou na tom, že je potřeba začít s velkými kameny. "Co dál?" Studenti se neumí shodnout a profesor pokračuje: "Víte, teď obsypeme první vrstvu velkých kamenů štěrkem a pak štěrk zasypeme pískem. Potom můžeme dát další vrstvu velkých kamenů, znovu štěrk a písek." Takto pokračoval, dokud nádoba nebyla plná.

Abychom náš život správně zaplňovali (a tak vstupovali do plnosti Boží vůle pro nás), je nutné dobře vybrat a vložit klíčové věci, doplnit je důležitými a pak dosypat ty všední povinnosti.

Cítíte, kam směřuji? Začíná vám to docházet? Super. Jste dobří studenti. Profesor by z vás měl radost. Ano chci mluvit o tom, že máme a s Boží pomocí můžeme náš život naplnit (anebo přeskládat) tak, aby byl plný, hodnotný a bohatý.

Jak to však někdy vypadá? Zeptám se třeba svého přítele: "Jak se máš?" On odpoví: "Nestíhám, mám strašně moc drobností, které musím stihnout do termínu…" Mám pro něj pochopení, pak se ale zamyslím a vzpomínám, že podobnou věc jsem od něj slyšel už před třemi lety. Jednoduše stále nestíhá, stále ho něco honí. Možná jsou v jeho životě 2 či 3 velké kameny, ale pak už jen štěrk a písek. Sám si občas posteskne, že mu asi něco uniká. Někdy je to čas s dětmi či manželkou, jindy čas na kvalitní obecenství s Pánem.
Jindy se setkám s člověkem, který už několik let čeká na Pána. Je dobré vidět, jak mu záleží na velkých kamenech. Nicméně mi připadá, že v jeho nádobě není ani moc velkých kamenů a štěrk a písek jen tak po dně. "Vyhýbám se světským starostem a záležitostem." Zní odpověď.

Jindy zase vidím poctivého taťku od rodiny, který pilně pracuje a jeho zahrádka je skutečně dobrou vizitkou. Děti v lati, domeček jak z cukru. Vše v perfektním pořádku. Celý život zaplněn štěrkem a pískem. (Ano, možná tam je velký kamen.) Když pak ale tito taťkové dozrají do šedin a ptáte se jich, co by dělali v životě znovu a lépe, odpoví vám:
1. dělal bych věci, které mě přežijí
2. více bych riskoval

To jsou odpovědi jednoho průzkumu mezi lidmi staršími 70 let. Prostě je v nás touha po velkých kamenech. Bible říká, že Bůh vložil do lidského srdce touhu po věčnosti. A to je nejen touha po poznání Boha, ale také touha mít podíl na něčem věčném, něčem, co nás přežije.

Shrneme-li to, záleží velmi na tom, abychom v našem životě správně vyskládali klíčové a podstatné věci, dali zadost životním povinnostem a plnili si i ty všední a nutné povinnosti. Příště se dostaneme k tomu, co to pro nás může v praxi znamenat, jak se postarat o to, aby se to správně vyskládalo a abychom rozeznávali správné časy. Máme se tedy na co těšit.

Odpovědět
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
   

Poslední komentáře