Na čem závisí úspěch?

Často řešíme mnoho otázek na téma, zdali plyne úspěch podnikatele z očekávání na to, co přijde shůry samo, lidé tomu také říkají štěstí, anebo jestli je výsledek jeho úspěchu závislý především na vlastním snažení a vyvinutém úsilí.
Možná někomu přijde tato úvaha triviální, anebo zbytečná, kéž by tomu tak bylo… To co jsem však měl možnost za posledních zhruba dvacet let praxe vidět, hovoří spíše o opaku.
A co jsem za ta léta viděl? Především, obrovské množství ušmudlaných snah nějak prorazit přes bariéry, které jakoby se nechtěly pohnout.

Kde je zakopaný pes?
Než odpovím na titulní otázku, pokusím se popsat a zobecnit některá pozorování. Myslím, že poté bude moje odpověď jasná. Nekladu si vůbec za cíl odpovědět na všechny aspekty, avšak rád bych alespoň upozornil na opakující se jevy. Níže uvedu několik modelů a vždy popíši, co si myslím, že za tím stojí. Mnohdy je leccos srozumitelnější, když si ukážeme, jak věci vypadat nemají.

Model 1. „Hospoda Na mýtince“
Většinou jde o relativně malý podnik, jehož typickým znakem bývá to, že podnikatel vynakládá mnohdy značné – především časové úsilí na to, aby firmu udržel při životě. Finanční bilance bývá sice pozitivní, ale slušně řečeno nezajímavá. Podnikatel by se mnou samozřejmě nesouhlasil a tvrdil by něco o tom, že takhle to má být a skromnost je životní hodnotou. Cílem takového podniku je vlastně ani tak ne podnikat, jako laborovat si své pokusy na poli byznysu.
Silné stránky: Takové firmy si obvykle velmi dobře vedou v odborné oblasti a v oblasti kvality produktů a služeb.
Slabé stránky: Ve většině případů jde o absenci principů marketingu, znalosti chování zákazníků, v kombinaci se špatnou schopností prodat. Nedostatečná se jeví i schopnost sebeprezentace.

Model 2. „Však my jednou prorazíme“
Zde jde o malé i středně velké firmy. Typický rozpoznávací znak jsou zbytnělé dluhy a celkově negativní finanční bilance. Původ těchto dluhů je obvykle v tom, že dotyčný podnikatel si myslí, že teď to konečně bude ten obchod, který nastartuje jejich rozjezd do světlých zítřků.
Silné stránky: Obvykle těmto podnikatelům, nebo manažerům nechybí určitá, často i velmi reálná představa o tom, co by se dalo dělat a přítomna bývá i značná dávka kreativního myšlení kombinovaného s jistou odborností, (v tom lepším případě).
Slabé stránky: Co naopak naprosto chybí, jsou věci, jako je zodpovědné nakládání se zdroji. Tací podnikatelé mají občas zajímavé nápady, ale zazdí je většinou neúměrným velikášstvím anebo naprosto irelevantním odhadem situace.

Model 3: „Urvi, co můžeš“
Typický představitel je obvykle podnikatel v přímém prodeji, (velmi často MLM). Finanční bilance většinou bývá pozitivní, přinejmenším v krátkodobém výhledu. To, co už budí poněkud méně jistoty, bývá spojeno s tím, že z pohledu známých, se dotyčný podnikatel přesouvá z jednoho oboru do druhého častěji, než mění služební mobil. Typicky označuje předcházející oblast za vyčerpaný trh a komentuje svoji změnu orientace hledáním nových příležitostí. Mnohdy jde o jakési náboženství finančního úspěchu – velmi často s viditelnými prvky sektářství, obzvláště u MLM. V podstatě vidím tento model jako inverzní k modelu č.1.
Silné stránky: Schopnost prodat (mnohdy za jakoukoliv cenu), pružnost, verbální a komunikační schopnosti, umění udělat dobrý první dojem a jistá forma vize.
Slabé stránky: Jednostranná orientace na finanční a výkonová měřítka, bez ohledu na skutečné potřeby zákazníka. „Hlavně když zaplatí!“. Často je zde malá schopnost dodržet slovo a kvalitu. Kvalita je vůbec pro tento typ byznysu čistě hypotetický pojem a bývá měřena výhradně finančními kritérii.

Jistě by bylo možné popsat další modely a situace, ale tyto 3 postačí.
Když se na ně podíváme, vidíme to, že pokud cokoli z rozumného podnikatelského přístupu chybí, je zaručen neúspěch anebo problémy.

Co tedy potřebujeme?
A: Podnikatelská vize - ta je podmíněna mnoha faktory a to jak vnitřními, tak vnějšími a nepřichází jenom tak. Důležité je být schopen takovou vizi vůbec mít a to je do značné části dar shůry, a do jisté míry věc osobního rozvoje. Pro mne osobně je schopnost mít vizi spojená s neustálou prací na sobě a se schopností dívat se kolem sebe a vidět potřeby a příležitosti.

B: Podnikatelská integrita (bezúhonnost) – bez tohoto rozměru zajisté podnikat lze, koneckonců to vidíme na mnoha příkladech v našem okolí. Nicméně pro mne takto získaný úspěch není úspěchem.

C: Zvládnutý marketing – nedá se nic dělat, ačkoli mnozí toto slovo nemají rádi, budete si jej muset nějak oblíbit. Nejde ani tak o slovíčka, jako o to, že je nutné naučit se rozumět tomu, kdo jsou naši zákazníci, rozumět jejich potřebám a tomu, které z nich chci naplňovat. Říkejme si tomu jak chceme, ale dělat to musíme.

D: Kvalita a odbornost – další neoblíbený a přesto klíčový termín, navíc úzce svázaný s marketingem. Pokud chcete mít stálé zákazníky a nenechávat za sebou spálenou pustinu, budete se s přiměřenou kvalitou muset popasovat.

E: Ekonomická přiměřenost a plynulý růst – představa, že s málem udělám „ránu“, je asi tak reálná, jako výhra ve sportce. Pokud přeceníme svoji sílu, jednání s konkurzními právníky nebývají zrovna příjemná.

F: Schopnost prodat a komunikovat – je dovedností, tudíž se to dá naučit. Spolu s tím se dá naučit, jak se vhodně prezentovat, co dělat a co nedělat. Proč si zbytečně podrážet vlastní nohy, když někdy stačí jenom „vzít si čistou košili a umýt se“.

Je možné probírat další věci, ale myslím, že toto je pro dnešek postačující. Zákazníci jsou „potvory vybíravý“ a stačí málo, aby se obrátili jinam. Můžete mít strategii nebo víru, která hory přenáší, ale pokud budete plavat ve výše uvedených bodech, hádejte, k čemu vám bude dobrá!

Příště se můžeme zaměřit na jednotlivé body podrobněji.
T. Marek

 

Odpovědět
Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
   

Poslední komentáře