Chudí a bohatí

O darech a pomoci

Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti.

Vztah chudých a bohatých v místním sboru

Prvním větším tématem webu Podnikatel dnes byl vztah chudých a bohatých v místním sboru. Dovolím si také přispět.

Podívejme se, jak byla chudoba řešená v první církvi.
Skutky apoštolské 2:44-46  "Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem."

Chudí a bohatí v církvi

Boháč a chudák se střetávají, Hospodin učinil oba.
Bible, Přísloví 22:2
„Jaký je rozdíl mezi boháčem a chudákem?“
„Jenom chudák si myslí, že by za peníze mohl mít všechno.“
Židovská anekdota

Sytý hladovému nevěří

Jedno přísloví říká, že sytý hladovému nevěří. Dnešní církev v tomto ohledu není výjimkou. Minimálně část církve má vždy tendenci hledat za každou „nemocí“ chybu nemocného, za každou chudobou problém chudého. Je to v naší povaze hledat viníky, protože nám to může dát pocit – my za něj neneseme zodpovědnost. Začalo to učedníky Krista, když se ptali Ježíše, co je příčinou nemoci jistého člověka – jeho hřích, či hřích jeho blízkých. V podtextu je jednoduchá premisa – že za to, co se nám děje, jsme vždy odpovědni.

Bohatí a chudí

Příroda

Oblast bohatých a chudých je téma, které mnohdy způsobuje rozdělení církví nebo je obsahem různých nedorozumění. Je to problém dnešní doby nebo tak tomu bylo vždy? Já věřím, že to bylo stejné v době Ježíše i první církve. Proto bude nejlepší, když se podíváme, co Ježíš učil na toto téma. Přečtěte si text z evangelia Matouše 6:24-33. Zde nacházíme několik důležitých prohlášení:

Zajordánská lekce

Milí přátelé,

V tomto článku bych se rád dotkl citlivého tématu, o kterém jste mnozí, ne-li všichni, přemýšleli. Správné porozumění této věci je, jak soudím, základním stavebním kamenem pro každou další úvahu ve světě křesťanského podnikání. Sám jsem zatím nepochytil odjinud uspokojivé vysvětlení, proto bych se o to rád pokusil nyní a zde.

   

Poslední komentáře