Chci mít čas na rodinu

(5. článek ze série o Time managementu)

Tentokrát si uděláme time-managementový exkurs do často zmiňované a v praxi velmi důležité oblasti - náš čas na rodinu. Bezpochyby rodina hraje v životě každého člověka, tím spíše znovuzrozeného Božího dítěte, klíčovou roli. Pokud jde o naše priority (velké kameny - jak jsme jim říkali v lekcích o životních prioritách), tak na prvním místě je náš vztah k Pánu, na druhém místě naši nejbližší tj. rodina a na třetím místě práce. To je v pořádku, na tom se myslím shodneme, ale v praxi tomu lidé rozumí různě.

Někteří si myslí, že je-li Pán na prvním místě, patří mu nejvíce našeho času - a to naplno. Ale Pán je s námi stále a my s ním také můžeme stále chodit jako Enoch a těšit se z obecenství z něj. To přece nemusí nutně znamenat, že budeme celé dny trávit modlitbou, slovem a postem. O tom jsme ale mluvili již ve 3. části. Dnes se podíváme na jiný extrém. Rodina.

Skoro cítím, jak se někteří zlobí a říkají si: "Jak nám může sahat na to, co je svaté." Znovu říkám: Věřím v rodinu, věřím ve vztahy, jsem vděčný Pánu za svoji rodinu a těším se ze své manželky i svých dětí. O co mi jde, je to, že se často setkávám s lidmi, kteří třeba odmítnou náročnou a dobře placenou práci s poukazem "chci mít čas na rodinu". Odmítnou dobré zakázky či práci, mají víc času na rodinu, ale pak přijde období, kdy času je až moc, a peněz málo. Je fajn myslet na rodinu a mít na ni čas, ale rodiče mají také povinnost materiálně rodinu zabezpečit. A to se některým přestává dařit.

Osobně se bez mučení přiznávám, že jsem vždycky bojoval spíše s druhým extrémem - peníze problém nebyly, ale nedostatek času ano. Vím, že byla období, která trvala někdy až rok, kdy jsme byli tak pracovně vytíženi, že obecenství v rodině dostávalo pěkně nafrak. Víš ale, co jsem udělal? Hned když byla možnost, tak jsem rodinu vytáhl na dlouhou čtyřtýdenní dovolenou, kdy jsme poznávali nová místa, měli kupu společných zážitků a legrace.

Jsem ženatý více než dvacet let a s manželkou jsme vychovávali dva teenagery. Samozřejmě, že mě vždycky zajímalo, jak zajistit to, aby atmosféra v rodině byla dobrá, děti prospívaly jak na těle, tak na duchu. Prostě jsem chtěl, aby měly dobré vzdělání, rostly v lásce k Pánu, sportovaly, měli kvalitní koníčky a dobré přátele. Vedle studia Bible a dobře míněných rad křesťanských expertů jsem také pozoroval cvrkot. Prostě jsem se díval na rodiny, kde to klapalo. Představte si, že jsem zjistil, že množství času, které rodiče stráví s dětmi, není přímo úměrné rodinnému zdaru. Ptal jsem se některých služebníků (nechci dělat dojem se jmény, ale byli to fakt klíčoví Boží lidé naší doby), jak se stalo, že jejich dospělé děti milují Pána, daří se jim či dokonce slouží se svými otci. Dobře jsem věděl, že obzvlášť otcové byli pěkně vytížení a často byli celé týdny od rodiny. Odpověď zněla jednoduše: "Miloval jsem svoje děti a kdykoli jsem mohl (rozuměj, byl jsem doma), tak jsem s nimi trávil kvalitní chvíle. Také jsme nedovolovali žádné pokrytectví. Žili jsme před dětmi otevřeně. Viděli naše neúspěchy, boje i vítězství."

Viděl jsem jiná manželství, kde matky zůstávaly s dětmi do jejich dospělosti, otec byl doma, co to jen šlo, ale jak jsem poukázal nahoře, mimo jiné i proto, že nebyly finance, tak děti vědomě či podvědomě strádaly. V některých případech se potom v dospívání odvrátily od Pána a způsobily rodičům bezesné noci. Ano, vroucí modlitba spravedlivé mamky často mocně zabrala, ale bohužel ne pokaždé. Ne, určitě nenabádám ke konzumu a materialismu, spíš chci postavit zrcadlo křesťanské pohodlnosti a nezodpovědnosti. Opravdu se mi někdy zdá, že za slovy "chci mít čas na rodinu" se skrývá něco jiného. Každopádně jsem viděl situace, kdy "čas na rodinu" nepřinesl hojné ovoce láskyplných vztahů a prosperujících dětí.

Pokud ode mě očekáváte jednoduchý návod, jak řešit napětí mezi kvalitou a kvantitou času, zajištěním důležitých potřeb členů rodiny v konkrétním praktickém případě, asi se nedočkáte. Ale věřím, že budeš-li s upřímným srdcem hledat odpověď u Hospodina, nalezneš ji. Modlím se za tebe, milý příteli, abys našel rovnováhu, aby tvůj život byl plný pokoje, radosti a požehnání. Chtěl jsem poukázat na některé extrémní chápání věcí, které jsou nám svaté. Pokud bys přeci jen měl otázku, obrať se s důvěrou na pastora či vedoucího skupinky. Můžeš i na mě, ale neslibuji, že odpovím tak dobře, jako oni.

   

Informace o autorovi

Obrázek uživatele Břetislav Šípek

Jméno
Břetislav Šípek

Profil

je zástupcem organizace Kristus pro všechny národy ve východní Evropě, se kterou pravidelně pořádá konference a evangelizace v různých zemích Evropy. Břetislav spolu s manželkou Silvou podniká již více než 20 let v oblasti rozvoje nemovitostí. Má 2 dospělé děti – Janu a Filipa. Břetislavovou touhou je vidět mocné Boží působení a spasení hledajících v Evropě, které poslední dekády zakouší krví obmytá Afrika.

Poslední komentáře