Bůh, Bible a byznys

Riskovat či neriskovat?

V Knize knih, v Bibli slovo riziko a riskovat nenajdete, alespoň v českých překladech ne. O čem se v Bibli píše hojně je o moudrosti, rozvážnosti či opatrnosti. A biblické antonymum nebo-li opak riskování je PROZÍRAVOST (rozvážnost, opatrnost)

Několik příkladů :

Zaslíbená země III. – osobní Boží povolání

Je to už dva roky, co jsem se zde zamýšlel nad tématem Zaslíbené země v našich životech. Z původně zamýšlených tří článků spatřily světlo světa dva – třetí jsem měl dlouho v PC téměř hotový, ale něco tomu prostě chybělo. Nedáte na trh výrobek, o němž nejste stoprocentně přesvědčeni. Něco uvnitř mě potřebovalo dozrát, jinak by to byla jen (možná i pěkná) teorie.

Podnikat vírou ?

 

Vážení přátelé,

věřím, že mnozí jste se zamýšleli nad vírou v Boha a podnikáním. Rád bych se tímto článkem k Vašim myšlenkám připojil.

Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Mat 6:25 - 34

 

O lenosti. Martin Moldan

O lenosti

Lenoch říká: ‚Na cestě je lvíče, v ulicích je lev.‘ Dveře se otáčejí ve svém čepu a lenoch na svém loži. Lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům. Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušeně odpovídajících.“ Přísloví 26,13-16

 

Krize podruhé

Přeji dobrého dne!

Po týdnu nabízím další pohled na prevenci a krizi. V první části jsme si připoměli fenomenálního správce Josefa, který následujíc Boží vedení, zachránil Egypt a celý tehdy známý svět před smrtí hladem. Josefovo vedení v krizi bylo moudré, ale ne každá krize přichází s konkrétním varováním a následným Božím vedením.

Krize poprvé

 

Zdravím Vás v deštivém májovém čase!

Ekonomická krize je již pátým rokem jedním z nejfrekventovanějších témat novinových článků, televizních zpráv, debat politiků či odborných časopisů. Její reálné dopady v podobě ztráty zaměstnání či schopnosti splácet své dluhy, nejistoty a strachu z budoucnosti pocítily a prožívají miliony lidí zejména v Evropě a Severní Americe. A konec krize? Zdá se, zatím v nedohlednu.

Příběh o marnotratném synu - část II. O tom starším.......

 

Věřím, že jste pracovním vypětí nezapomněli staršího syna jednoho bohatého otce, který stál Ježíši za to, aby o něm vyprávěl. Raději si připomeňme část, která o něm vypráví :

Marnotratný podnikatel

Přeji Vám úspěšný rok 2013, neutuchající naději a radost ze života a z každého dne, který nám byl darován.

ZASLÍBENÁ ZEMĚ II. – jak jsme formováni

 

   

Poslední komentáře